Sverre Morken, norsk grafiker, frimerkedesigner og gravør. Utdannet som treskjærer ved Hjerleids husflidsskole på Dovre, deretter bokkunstlinjen på Statens håndverks- og kunstindustriskole, med diplom fra 1972. Han startet produksjon av frimerker 1973, og har siden tegnet og gravert mellom 150 og 160 forskjellige frimerker. Av hans mange kjente frimerker kan nevnes Edvard Grieg-serien (1994) og Nobel-serien (sammen med Enzo Finger, 2003). Som gravør i Norges Bank tegnet og graverte han bl.a. den nåværende 7. utgaven av pengesedlene. Karakteristisk for både frimerkene og pengesedlene til Morken er de gode portrettene. Han er blitt tildelt en rekke internasjonale priser for sin gravørkunst.