Sverre Erik Jebens, norsk jurist, lagdommer i Frostating fra 1988, konstituert tingrettsdommer 2003–04; fra 1. november 2004 til 31. august 2011 dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg. Utgav 2004 Menneskerettigheter i straffeprosessen.