Strand, tettsted i Sortland kommune, Nordland, på vestsiden av Hinnøya ved Rv. 85, like sør for Sortlandsbrua. Før 1975 da Sortlandsbrua ble åpnet, var Strand fergested for trafikken over Sortlandsundet. Mange av de bosatte yrkestakerne i Strand har arbeid i kommunesenteret.