Sortland

Sortland, kommune i Nordland fylke, omkring Sortlandssundet i Vesterålen. Sortland omfatter østre del av Langøya (266 km²) og vestre og nordre del (omkring Godfjorden) av Hinnøya (453 km²), samt en rekke mindre, ubebodde øyer, holmer og skjær i Sortlandssundet og Godfjorden.Sortland ble opprettet 1837 ved innføringen av det kommunale selvstyret. Kommunen hadde uendrete grenser frem til 1963 da den fikk to utvidelser: områdene omkring indre og vestre del av Eidsfjorden ble overført fra Hadsel kommune, likeledes ble Holmområdet ved Gavlfjorden lengst sør i den daværende Langenes kommune overført til Sortland. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 10 artikler: