Storbakken, tettsted i Kristiansund kommune, Møre og Romsdal, ved Rv. 70 lengst sør på øya Frei. Boligområde.