Stig Andersen (hvide), ofte kalt marsk Stig, død 1293, dansk marsk under Erik Glipping, ble dømt til tap av fred og gods som medskyldig i drapet på kongen 1286, og fant tilflukt i Norge sammen med andre av «de fredløse». Han deltok i norske angrep på Danmark, bygde en borg på Hjelm og drev sjøkrig derfra. Senere sagn, folkeviser og historiske romaner og romanser, særlig fra 1800-tallet, gjør marsk Stig til fører for drapsmennene, og kongedrapet til en privat hevnakt fra hans side fordi kongen etter sigende skulle ha forført Stigs hustru.