Steinar Hauge, født i Fredrikstad, norsk veterinær. Professor i næringsmiddelhygiene ved Norges veterinærhøgskole 1953–74. Hauge spilte en viktig rolle i utbyggingen av næringsmiddelkontrollen i Norge og i organiseringen av veterinærenes etterutdannelse innen hygienesektoren.