Ramberg, opprettet 1938 for å ivareta hvalfangernes interesser. Ca. 250 medlemmer (2005).