Stølsåna - Forsand, elv i Forsand kommune, Rogaland, bielv til Lyseåna. Stølsåna springer ut i nordre del av Lyseheiene og munner i Lyseåna like før dennes utløp i botnen av Lysefjorden. Stølsåna er utbygd i Lysebotn kraftstasjon (210 MW, 1303 GWh) nær fjordbotnen. Stasjonen nytter fallet fra Strandavatnet (635–616 moh.). Øvre deler av Storåna, som renner ut i Årdalsfjorden i Hjelmeland, er overført via Lyngsvatnet (687–637 moh.) til Strandavatnet. Se ellers Lyse Energi AS.