Sobieski, polsk adelsslekt som er kjent siden 1400-tallet. Jakob Sobieski, kastellan av Kraków, var far til den polske konge Johan 3 (1624–96), som ble valgt til konge 1674 og slo tyrkerne ved Wien 1683. Han var far til prins Jakob Sobieski (1667–1737), som var sterkt svenskvennlig og var polsk tronkandidat 1704. Hans datter Maria Clementia Sobieska (død 1735) ble gift med den jakobittiske tronpretendent James Stuart (1688–1766), «The Old Pretender».