Jakob Edvard Stuart, også kalt The Old Pretender, var sønn av Jakob 2, av sine tilhengere kalt Jakob 3. Faren ble avsatt ved Jakobs fødsel, og han vokste opp i Frankrike. Da faren døde 1701, ble han utropt til konge av Ludvig 14, men det lyktes ham aldri å vinne kongemakt. Et invasjonsforsøk i Skottland 1708 gikk helt galt. I 1714 forsøkte jakobittene å lansere Jakob som et bedre kongsemne enn hannoveraneren Georg, men det var umulig, da Jakob holdt fast på sin katolske tro. Sønnen Karl Edvard Stuart ledet et nytt skotsk opprør 1745–46.