Skjærdalens Brug AS er en norsk papirfabrikk grunnlagt i 1906. Fabrikken driver fem papirmaskiner og konverteringsavdeling for papirvarer. Årskapasiteten er på ca. 9000 tonn kreppet papir og spesialpapir. Hovedkontoret ligger på Tyristrand i Ringerike.