Serviett, liten duk brukt til tørking av fingrer og munn under måltidet, samt til beskyttelse av klærne. Har forekommet sporadisk i antikken og middelalderen, men da bare brukt av de rikeste i samfunnet. I Norden kjennes servietter fra 1500-tallet i velstående miljøer. Disse hadde dels form av lange servietter som ble brukt av flere på én gang, og var dels enmannsservietter.