Signe Lindeman, norsk komponist og organist; datter av Anna Severine og Peter Brynie Lindeman. Studerte først med sin far for deretter å dra til Leipzig for å studere med den berømte Karl Straube, organisten i Thomas-kirken; i Leipzig studerte hun også komposisjon med Paul Graener. Hun debuterte i Vår Frelsers kirke i 1923 både som organist og komponist. Ved siden av sitt virke som organist i flere Oslo-kirker – Lilleborg, Kampen og Gamlebyens kirker – var hun lærer ved Musikkonservatoriet i Oslo. Hun komponerte orkesterverker, kammermusikk, orgelverker (for eksempel det stort anlagte og virtuose Passacaglia og fuge, 1927), romanser og klaverstykker.