Segre, elv i Spania, Cataluña, største bielv til Ebro, 261 km lang. Springer ut i Pyreneene øst for Andorra. Vannet benyttes til irrigasjon i Ebrobekkenet og til kraftproduksjon lenger oppe i løpet.