Sattrup Mose, lokalitet sørvest for Århus i Danmark, der det i årenes løp er funnet ca. 150 arm- og halsringer av bronse. Ringene kan dateres til eldre førromersk jernalder (500–300 f.Kr.). De er tolket som offerfunn og vitner om tradisjoner fra bronsealderen.