Armringer, smykker til å bære om over- eller underarmen, utbredt hos alle folk fra de eldste tider til i dag, forarbeidet av de forskjelligste materialer – fra tre og bein til sølv og gull. Frem til vikingtiden bar både menn og kvinner i Norge armringer. I våre dager finner man de mest omfangsrike og eiendommelige armringene hos kvinner blant naturfolk. Se smykker.