Sardes, hovedstad i det gamle Lydia, Lilleasia, ved foten av en befestet høyde nær elven Gediz. Var lenge en av de største byene i Lilleasia, berømt bl.a. for veverier. Etter Kyros' erobring 547 f.Kr. var byen endepunktet for kongeveien fra Persia. Brent av jonerne 499 f.Kr. Erobret av tyrkerne 1306. Ødelagt av Timur 1402; nå øde.