S, forkortelse for segno (tegn), sinistra (venstre), subito (plutselig) og subdominant.