SOFIA, amerikansk/tysk samarbeidsprosjekt om et flybåret astronomisk observatorium. Et teleskop med speildiameter 2,5 m (større enn Hubble-romteleskopets 2,4 m) er bygd inn i en modifisert Boeing 747SP slik at det kan observere gjennom en spesiell dør på venstre side av skroget bak vingen. Flyet vil kunne operere i høyder opp til 13 725 m, altså over 99 % av jordatmosfærens vanndamp. Tyskland har bidratt med det avanserte teleskopet, og skal betale 20 % av operasjonskostnadene.