SEFO, tidl. organer som ble opprettet 1988 for å etterforske mulige straffbare handlinger begått i tjenesten av embets- eller tjenestemenn i politiet eller påtalemyndigheten. Ble erstattet av Spesialenheten for politisaker 1. januar 2005.