Samisk språkråd, rådgivende organ for Sametinget (Sámidiggi) og andre offentlige organer i spørsmål om samisk språk i Norge, opprettet 1992. Rådet ble lagt inn under Sametinget i 2002.