Samisk

Samisk er en uralsk språkfamilie som blir talt i Norge, Sverige, Finland og Russland.De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassifisert som en del av den finno-ugriske grenen av den uralske språkfamilien, se finsk-ugriske og uralske språk.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svenn-Egil Knutsen Duolljá

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 21 artikler: