Rui Knopfli, portugisisk-mosambikisk poet og diplomat; portugisisk kulturattasjé i London. Knopfli, som flyttet til Portugal da Mosambik ble uavhengig i 1975, er sammen med José Craveirinha den viktigste inspriratoren for moderne mosambikisk poesi. Hans diktning bærer preg av oppveksten i Mosambik og møtet mellom portugisisk og afrikansk kultur. Han fungerte også som en formidler mellom anglo-amerikansk poetisk modernisme og portugisisk-språklig diktning. Diktsamlinger bl.a. O Pais dos Outros (1959), A Ilha de Próspero (1972), Memória Consentida: 20 Anos de Poesia 1959–1979 (1982), O corpo de Atena (1984) og O monhé das cobras (1987). Hans samlede dikt ble utgitt i 2003 under tittelen Obra poética.