Rudolf Agricola var en nederlandsk humanist, meget ansett av sin samtid og en fremragende kjenner av latinsk og gresk språk og litteratur. Han studerte særlig i Italia og har skrevet en biografi over Petrarca. Hans hovedverk, De inventione dialectica, utkom i 1480; det bygger på den klassiske retorikk og gir veiledning til talere og tenkere. Også gjennom sin lærergjerning og personlige omgang fikk Agricola stor innflytelse på den nordeuropeiske humanisme.