Robert Walpole, engelsk politiker (whig). Underhusmedlem 1701, medlem av regjeringen 1708, måtte gå av 1710. Etter Georg 1s tronbestigelse 1714 kom han igjen inn i regjeringen og var statsminister 1715–17 og 1721–42. Fra slutten av 1720-årene var Walpole den ubestridte leder av regjeringen og Parlamentet, og han regnes som den første egentlige statsministeren i Storbritannia. Ettersom kongene Georg 1 og Georg 2 tilbrakte mye tid i Hannover og sjelden deltok i kabinettsmøter, ble parlamentarismen og det konstitusjonelle monarkiet bygd ut i Walpoles regjeringstid. Hans mål var fred og sunn økonomi, men hans fredspolitikk ble etter hvert betraktet som vanærende for Storbritannia; 1739 ble han tvunget til å erklære Spania krig, 1741 Frankrike; gikk deretter av.