Roar Flåthen, norsk fagforeningsleder, utdannet mekaniker. Han arbeidet ved Kongsberg Våpenfabrikk, der han var klubbformann og senere forretningsfører i Kongsberg Jern og Metall. Fra 1989 var han distriktssekretær i Fellesforbundet i Buskerud. Han var hovedkasserer i Fellesforbundet 1992–2001, og nestleder i Landsorganisasjonen i Norge (LO) fra 2001. Etter at Gerd-Liv Valla gikk av i 2007 ble han fungerende LO-leder inntil han ble formelt valgt til LO-leder i april samme år. Flåthen gikk av på LO-kongressen i april 2013, og ble da etterfulgt av Gerd Kristiansen.