Richard Parkes Bonington, britisk maler, utdannet hos Antoine-Jean Gros i Paris. I de tidlige landskapsakvarellene fra Normandie, Picardie og senere fra Venezia arbeider han med lyset og atmosfæren. Lysstudienes skissemessige karakter førte han også over i oljestudier, og gav dem derved en intensitet og kraft som var helt ukjent på den tiden. Han står som en formidler av engelske impulser til fransk maleri, en impuls som inspirerte blant andre Corot, Rousseau, Dupré og «le paysage intime».