Ramfoss, Ramfossen, 13 m høy foss i Snarumselva, Modum kommune, Buskerud, 5 km nedenfor Krøderen. Ved hjelp av en demning er nivået ovenfor fossen hevet i høyde med Krøderen, og gir et samlet fall på 22,4 m for Ramfoss kraftverk (30 MW).