Ramón Menéndez Pidal, spansk filolog, folklorist og historiker. Han skrev en rekke viktige verker om spansk språk, middelalderlitteratur, folkediktning og kulturhistorie (bl.a. Orígenes del español, 1926 og La España del Cid, 1929). Han utgav også gammelspanske tekster og samlet spanske folkeviser etter muntlig tradisjon. Hans avhandling Sobre geografía folklórica (1920) er i metodisk henseende av grunnleggende betydning. Han grunnla og redigerte tidsskriftet Revista de filología española (1914). Essayet Los españoles en la historia (1947) er oversatt til svensk (Det eviga Spanien, 1952). Hans siste større verk, biografien El padre Las Casas (1963) har vært mye omdiskutert.