R. C. Hutchinson, britisk forfatter; opptatt av lidelsens problem i en dramatisk og omskiftelig moderne tid. Som sin ramme valgte han ofte 1900-tallets store begivenheter, f.eks. den russiske revolusjon (Testament, 1938), tiden før nazismens seier i Tyskland (The Fire and the Wood, 1940), depresjonen i Storbritannia i mellomkrigstiden (Elephant and Castle, 1949), den annen verdenskrig og etterkrigsårene (Recollection of a Journey, 1952). Av hans senere romaner kan nevnes A Child Possessed (1964). Hutchinsons bøker gjenspeiler hans kristne livsfilosofi, som gir mening til menneskelig lidelse.