Poul Hartling, dansk politiker (V) og teolog, statsminister 1973–75. Medlem av Folketinget 1957–60 og 1964–78. Utenriksminister 1968–71. Statsminister i en mindretallsregjering av Venstre i 1973, men møtte så store parlamentariske vanskeligheter at han skrev ut nyvalg i 1975. Venstre fikk her en betydelig fremgang, men kom likevel ikke med i den nye regjeringen, noe som etter en utbredt oppfatning til dels skyldtes manglende forhandlingssmidighet hos Hartling. I 1978 gikk han ut av dansk politikk og var FNs høykommissær for flyktninger 1978–85. Har utgitt bl.a. Fra 17 år i dansk politik (1974), Godt vejr og dårligt vejr (memoarer, 1983) og Otte år i FNs flygtningearbejde (1985).