Poseidon, amerikansk ballistisk missil for bruk fra neddykkede undervannsbåter. Avfyrt for første gang fra undervannsstilling 3. august 1970. Poseidon C3 kunne medføre 10 termonukleære stridsladninger på 50 KT, hver over en avstand på 5200 km, alternativt 14 ladninger over en avstand på 4000 km. Ble utover i 1980-årene skiftet ut med Trident-missiler; de siste Poseidon-missiler ble i henhold til START I-avtalen ødelagt 1994.