START, betegnelse for to avtaler om reduksjoner i og begrensninger på hhv. USAs og Sovjetunionens (START I) og USAs og Russlands (START II) strategiske atomstyrker.

Forhandlingene om START ble påbegynt 1982 og avtalen undertegnet 1991 av presidentene Bush og Gorbatsjov. Den skulle redusere de strategiske atomvåpen med ca. 1/3 til maksimalt 1600 våpenbærere på hver side, dvs. land- og sjøbaserte interkontinentale raketter, krysserraketter og atombombefly. Avtalen skulle være gjennomført innen 1999. START var egentlig en fortsettelse av SALT (Strategic Arms Limitation Talks), som resulterte i to avtaler fra 1972 og 1979. START tok imidlertid sikte på reelle reduksjoner (reduction), mens siktemålet for SALT bare hadde vært begrensning (limitation) i form av fastfrysing av eksisterende styrkenivå. SALT begrenset dessuten bare antallet strategiske våpenbærere og våpenplattformer, mens START også omfattet antall atomstridshoder.

Oppløsningen av Sovjetunionen 1991 førte til at Russland som etterfølgerstat bare omfattet en del av unionens territorium. Mange av avtalens atomstridshoder befant seg dermed, uventet, utenfor russisk område, i de nye statene Ukraina, Hviterussland og Kasakhstan. I 1992 undertegnet utenriksministrene fra USA og Russland samt de tre nye statene en tilleggsprotokoll til START-avtalen som gjorde også dem til avtaleparter, og der det ble bestemt at samtlige strategiske atomvåpen på deres territorium skulle fjernes i løpet av den fastsatte sjuårsperioden.

For å være på linje med de to hovedpartene i START I-avtalen (Russland og USA) måtte de tre nye avtalepartene også ratifisere Ikke-spredningsavtalen (NPT) fra 1968, som de heller ikke hadde vært part i tidligere, fordi de da bare var del-republikker i Sovjetunionen. Ratifikasjonsprosessen ble imidlertid forsinket da Ukraina i 1993 bare ratifiserte avtalen med reservasjoner, og først etter en ny behandling i landets parlament i 1994 og en ekstra oppklaringsrunde ble begge avtalene (START I og NPT) godkjent som forutsatt også av Ukraina. START I trådte i kraft 5. desember 1994.

En ny avtale mellom USA og Russland (START II) ble undertegnet i januar 1993 av presidentene Bush og Jeltsin. Den forpliktet statene til å redusere sine strategiske atomstridshoder til mellom 3800 og 4250 på hver side innen år 2000, og 3000–3500 innen 2003 (senere utsatt til 2007). Det innebar en faktisk reduksjon av USAs og Russlands strategiske atomvåpenarsenal med ca. 2/3. Avtalen forutsatte at Russland var eneste atommakt i den tidligere Sovjetunionen. Avtalen møtte motstand i den russiske nasjonalforsamlingen som flere ganger utsatte ratifikasjonen og først ratifiserte med en reservasjon våren 2000. Selv om avtalen ble ratifisert først av det amerikanske senat i 1996 var det ingen støtte der for å imøtekomme den russiske reservasjonen i 2000. START II trådte således aldri i kraft. Nye forhandlinger om en START III ble aldri fullført. I stedet inngikk USA og Russland en gjensidig nedrustningsavtale i 2002, SORT-avtalen.

START-avtalene og SORT-avtalen er senere erstattet av New START-avtalen som løper til 2021.

Se også kjernevåpen (kjernefysisk nedrustning).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.