Portugisisk India, til 1961 navn på et portugisisk oversjøisk område som bestod av tre atskilte landstykker på Indias vestkyst, Goa, Daman og Diu. Portugisisk India var alt som stod igjen av de indiske kolonier som Portugal erobret på 1500-tallet. 1961 erobret India alle områdene uten væpnet portugisisk motstand. Portugisisk India ble gjort til et indisk unionsterritorium med navnet Goa, Daman og Diu; Goa fikk 1987 status som delstat.