Daman, område i India, ved Khambhatbukta, 150 km nord for Mumbai (Bombay). Portugisisk koloni fra 1559, utvidet 1780. Kolonien bestod av tre atskilte deler, i alt 456 km2, da den 1961 ble okkupert av India. Inntil 1987 administrert sammen med Goa og Diu. Se for øvrig Daman og Diu.