I lavlandet ved Donau er det gress-sletter. På fjellskråningene er det åpen skog av kastanje, bøk, lønn og eikearter blandet med sypress og aleppofuru. Opp mot skoggrensen ved 2000 m er det barskoger av gran, edelgran og furu.