Det meste av Libya er ørken med spredt buskvegetasjon. Et stort område i øst er ren sandørken. I år med mye nedbør blomstrer mange ettårige planter, de fleste er arter i gress- og liljefamilien. I kystsonen er det en del maquis- og steppevegetasjon.