Større skoger er sjeldne i Irland, det er lyng-, myr- og vannplanter som dominerer. I øst er planteveksten stort sett den samme som i England, i vest har den et sterkere atlantisk innslag, med planter som ellers hører hjemme i Portugal. Lengst i sørvest opptrer også noen amerikanske arter i slektene Eriocaulon, Sisyrinchium og Spiranthes.