Pieter de Witte, flamsk maler, billedhugger og arkitekt, utdannet i Italia under Vasari. Hans hovedvirksomhet faller etter 1586 i München, der han som hoffmaler utførte skulpturverker til Wittelsbach- og Persevs-fontenen. Høyalteret i Ludvigsmausoleet i Frauenkirche er også hans verk, med bl.a. et av hans betydeligste malerier, Marias himmelfart. Han fikk stor betydning for manierismens innføring i Sør-Tyskland.