Han oppførte Maria-kapellet ved Saint-Germain-des-Prés i Paris (1245), hvorav rester er bevart. Sannsynligvis har han også vært mester for Sainte-Chapelle i Paris' kongeslott (1243–48) og muligens også for dets forbilde, Ludvig den helliges slottskapell i Saint-Germain-en-Laye. Pierre de Montereau kan også ha oppført langhuset ved klosterkirken Saint-Denis (1231–67). Med ham nådde gotikkens veggoppløsning og subtile rominndeling sitt høydepunkt.