Frankrike, slottskapell i Paris, på Île de la Cité, et høydepunkt i fransk gotikk. Etter en tradisjon ble det bygd i 1240-årene av Pierre de Montreuil i Ludvig den helliges borg. Kapellets mørke underetasje var reservert tjenerskapet, den øvre del er hele veien rundt gjennombrutt av 16 m høye vinduer med makeløse glassmalerier. Betydelig skadet under den franske revolusjon; restaurert på 1800-tallet.