Photon, navn på serie ubemannede sovjetiske/russiske romfartøyer benyttet til mikrogravitasjonsforsøk. Er spesielt tilpassede versjoner av det bemannede romfartøyet Vostok, men kan benyttes flere ganger. Første oppskytning av en prototyp (Kosmos 1645) fant sted 1985, Photon 1 ble skutt opp 1988. Også andre land/organisasjoner har utført eksperimenter i Photon-romfartøyer, bl.a. ESA.