Peter Wilhelm Lund, dansk naturforsker. På reise i Brasil 1833 oppdaget han i kalkgrotter rester etter fossile pattedyr fra tertiær. Han foretok omfattende innsamlinger av forskjellige fossiler, bl.a. av kjempedovendyr og kjempebeltedyr, og arbeidet stadig med sine funn, men rakk bare å beskrive en liten del av det rike materialet. Hans enestående samlinger ble senere skjenket til Danmark og oppbevares i København. Lund utgav verket Brasiliens Dyreverden før sidste Jordomveltning (1841–43) med illustrasjoner av nordmannen P. A. Brandt. Lunds liv er skjønnlitterært behandlet i Henrik Stangerups roman Vejen til Lagoa Santa (1981).