Perustrømmen, nordgående havstrøm langs Sør-Amerikas vestkyst. Overflatevannet oppvarmes på vei nordover, men langs kysten driver sørøstpassaten dette varmere vannet utover, og det erstattes av kjøligere vann nedenfra. Ved kysten er Perustrømmen derfor en kald strøm. Pingviner følger det kjølige vannet helt til Galapagosøyene.