Pavel Borisovitsj Akselrod, russisk politiker. Emigrerte til Sveits 1879 og var en av stifterne av den første russiske sosialdemokratiske organisasjon Arbeidets befrielse, som var marxistisk, i motsetning til den tidligere agrar-sosialistiske bevegelsen (narodniki). Han stod senere på høyre fløy innen den sosialdemokratiske bevegelse og bekjempet bolsjevikrevolusjonen 1917. Døde i eksil i Berlin.