Paulabreen, bre ved Ridderbukta i indre Van Mijenfjorden på Spitsbergen, Svalbard. Paulabreen er en såkalt fremstøtsbre (engelsk: surge glacier), som plutselig kan rykke langt frem etter å ha ligget lenge i ro. I tidsrommet 21. april til 15. august 2005 beveget den seg nesten én kilometer, og fremstøtet ble dokumentert i en unik serie fotografier.