Paul Pontius, flamsk kobberstikker fra Antwerpen, arbeidet i Rubens' verksted, hvor han utførte en mengde stikk etter dennes malerier. Pontius stakk også etter Anthonis van Dyck; særlig kan nevnes 30 portretter for den såkalte van Dycks Iconographie.