Paranthropus, tidligere betraktet som en egen slekt av nærmennesker, nå vanligvis betraktet som en type særlig grove, robuste nærmennesker. Se mennesket (Opprinnelse og utvikling).