Pannoniske slette er et sletteland i Ungarn mellom elvene Donau og Tisza. Deler av Serbia (Vojvodina), Romania og Kroatia regnes også til Det pannoniske slettelandet.